Projekt

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Naše škola je zapojena do projektu, jehož cílem je zvýšit digitální kompetence pedagogů v používání informačních technologií.

plakát