Schůzka pro rodiče nově přijatých žáků

15. června 2022, 14.00h 

Ve středu  15. června 2022 ve 14.00h ve školní jídelně se koná schůzka s rodiči nově přijatých žáků do ZŠ logopedické.