Spolek Prologopaed

Spolek působí na celém území České republiky pod názvem PROLOGOPAED a jeho sídlem je ZŠ a MŠ logopedická, v Olomouci, Tř. Svornosti 900/37, IČO 26534738.

Cílem činnosti sdružení je především:

  • podpora speciální výchovně vzdělávací (logopedické) a zájmové činnosti dětí a žáků ZŠ a MŠ logopedické v Olomouci,  Tř. Svornosti 900/37, 779 00.
  • podpora zvyšování a rozšiřování kvalifikace pedagogických pracovníků se zaměřením na logopedii
  • podpora ZŠ a MŠ logopedické co do vybavenosti odbornými pomůckami potřebnými pro výchovu a vzdělávání dětí a žáků se zaměřením na logopedii
  • informování rodičů a veřejnosti o činnosti ZŠ a MŠ logopedické, zejména formou vydávání informativních tiskovin, organizování seminářů, výstav prací žáků a pedagogických pracovníků, soutěží pro děti a žáky ZŠ a MŠ logopedické.
  • podpora a zajištění společných akcí rodičů a pedagogických pracovníků se zaměřením na logopedii
  • podpora a organizování vzdělávacích a vědeckých seminářů pedagogických a vědeckých pracovníků se zaměřením na výchovu a vzdělávání dětí a žáků s vadami řeči
  • podpora, zajištění a organizování projektů zaměřených k realizaci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Bankovní spojeníč.ú.: 86-6714940237 / 0100

Stanovy spolku (.pdf)180 kBStáhnout

Volební schůze 2021(.docx)15 kBStáhnout

Výroční zpráva za rok 2020(.doc)52 kBStáhnout

Naši sponzoři (.docx)2568 kBStáhnout