INFORMACE PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY

Pro odborníky z řad speciálních pedagogů, psychologů a lékařů

Pracovníci SPC poskytují služby dětem, žákům a narušenou komunikační schopností, jejich rodičům a učitelům. SPC působí v regionu Olomouckého  kraje.


Proč je dobré doporučit rodičům kontakt v SPC:

 

  • U dítěte bylo vysloveno podezření na vážnější vadu řeči (vývojová dysfázie, koktavost, mutismus, opožděný vývoj řeči od věku cca 4 let). Dítě s fyziologickou dyslálií do SPC nepatří.
  • Dítě má vzhledem ke svému řečovému handicapu problémy při přijetí do mateřské, základní, střední školy, potřebuje zohlednění při závěrečných nebo přijímacích zkouškách, potřebuje doporučení při přestupu na vyšší stupeň školy.
  • Pro podrobnější diagnostiku je z Vašeho hlediska potřeba další vyšetření – SPC zajišťuje logopedická, speciálně pedagogická a psychologická vyšetření u dětí s narušenou komunikační schopností.