Změna zřizovatele od 1. ledna 2022

Od 1. ledna 2022 přechází Speciálně pedagogické centrum logopedické Olomouc pod Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje.  Kontakt: Pracoviště SPC logopedické Olomouc, tř. Svornosti 37, 779 00 Olomouc; tel.: 585 158 926, email: spcl@spcl-olomouc.cz