Smyslová stimulace, relaxace

Smyslová stimulace, relaxace, Bazální stimulace

 

Jelikož naši školku navštěvují děti s různým druhem znevýhodnění a specifickými potřebami, rozhodly jsme se z prostředků sponzorských příspěvků firmy METECH Věrovany vytvořit malý koutek s prvky snoezelenu, kam s dětmi chodíme relaxovat či uplatňujeme prvky konceptu Bazální stimulace, jejímž základním kurzem prošly všechny učitelky v roce 2020. 

Na zahradě mateřské školy jsme ze sponzorských příspěvků a financí Rubikon z.s. vytvořily smyslový chodníček, tzv. Stezku bosou nohou. Nadále budeme usilovat o doplnění venkovního prostoru o relaxační zóny či další venkovní hrací prvky.