Provozní řád

Prosíme rodiče, aby respektovali časové uspořádání dne při přivádění a vyzvedávání dětí.

 

6.15 - 8.00 hod. příchod dětí

8.00 - 8.45 hod. ranní cvičení – pohybové hry, v pátek canisterapie, ve čtvrtek bazén (vybraná skupinka 4 dětí)

9.00 - 9.30 hod. hygiena, ranní svačinka, hygiena

9.30 – 10.15 hod. skupinové edukační aktivity

10.15 - 10.30 hod. hygiena, dopolední svačinka

10.30 - 11.30 hod. individuální činnosti (logopedie, reedukace)

11.30 - 12.00 hod. hygiena, oběd, hygiena

12.00 - 12.30 hod. vydávání dětí, konzultace s rodiči, příprava k odpolednímu spánku

12.30 - 14.00 hod. odpolední odpočinek dětí, 

14.00 - 14.15 hod. hygiena, odpolední svačinka

14.15 - 16.00 hod. volná hra dětí, individuální činnost, odchod dětí domů

Po dohodě fyzioterapeutů a speciálních pedagogů je rehabilitace prováděna v průběhu celého dopoledne.

 

V případě onemocnění vašeho dítěte odhlašujte / přihlašujte stravu na následující den vždy do 9.00. na telefon 702 002 876.