Pedagogický sbor

Paní učitelky:

Mgr. Jana Králová (vedoucí učitelka, speciální pedagog - logoped)
          - třída Motýlků

Bc.Vendula Žádníková (speciální pedagog)
          - třída Berušek

Mgr. Blanka Mynaříková (speciální pedagog)
          - třída Broučků

Mgr. Veronika Labounková (speciální pedagog)
          - třída Mravenečků

 

Asistenti pedagoga:

Mgr. Karolína Pazderová (třída Berušek)

Bc. Šárka Superatová (třída Broučků)

Julie Balcárková (třída Mravenečků)