Znovuotevření MŠ při DCO

Provoz Mateřské školy při Dětském centu Ostrůvek bude plně obnoven od 12.4. 2021.

Provoz MŠ při DC Ostrůvek bude plně obnoven od 12.4. 2021.

Dle nařízení vlády budou děti 2x týdně testovány výtěrem z přední části nosu. Výsledek testu bude znám do 15 minut od odběru. Počítejte prosím v tyto dny s větší časovou dotací.

Testovat se bude pravidelně v pondělí a ve čtvrtek.

Zákonný zástupce, který nesouhlasí s užitím štětičkových testů, které byly škole přiděleny, na vlastní náklady opatří pro něho přijatelný test, který v dané dny provede ihned při příchodu do MŠ.

Podrobné informace a leták k testování byl rodičům zaslán do emailu.