Akce a aktivity

Akce v měsíci říjnu

Akce v měsíci říjnu

 

5.10. Divadelní představení agentury Jana v naší MŠ - ČARODĚJNICKÁ POHÁDKA

 

6.10. canisterapie

 

20.10. Muzikoterapie s p. Tomkovou- rytmizace, hra s léčivými hudebními nástroji, hra na africké bubny

 

21.10. Dýňohraní- dopoledne s dýněmi, tvorba dýňových strašidýlek