Organizace provozu MŠ

PROVOZ MŠ:            6:30 – 16:00

PŘÍCHOD DO MŠ:   6:30 –   8:00

ODCHOD Z MŠ:        
po obědě    12:30 – 13:00
po spaní      15:00 – 16:00

 

Režim dne:

6:30 - 8:00      příchod dětí, volná hra dětí, individuální logopedická péče, konzultace s rodiči

8:15 - 9:00      skupinová logopedická péče

9:00 - 9:30      hygiena, svačina

9:30 - 10:00     řízená činnost dle tématických okruhů

10:00 - 12:00   individuální logopedická péče, pobyt venku

12:00 - 12:40   hygiena, oběd

13:00 - 14:30   odpolední odpočinek

14:45 - 15:00   hygiena, odpolední svačina

15:00 - 16:00    spontánní hry dětí ve třídě, rozcházení dětí, individuální logopedická péče