Zápis do MŠ

3. 5. - 28. 5. 2021

Zápis do Mateřské školy logopedické Olomouc bude probíhat od 3. května do 28. května 2021, z důvodu mimořádných opatření neprezenční formou.  Přijímáme děti pouze na základě doporučení poradenského zařízení (SPC, PPP) a žádosti zákonného zástupce do naplnění kapacity školy.