Kontakt vedení

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc

třída Svornosti 900/37
779 00 Olomouc

e-mail: skola@logopaed.cz
telefon: 585 158 950

IČO: 00601683

Další údaje

spojovatelka:585 158 950

ředitelka školy:
Mgr. Pavla Lukáčová
585 158 921
skola@logopaed.cz
zástupkyně ředitelky:
Mgr. Jana Šišková
585 158 922
siskova@logopaed.cz
zástupkyně ředitelky:
Mgr. Kateřina Kolečářová
585 854 444
katerina.kolecarova@fnol.cz
vedoucí internátu:
Mgr. Jana Závodná
585 158 923
zavodna@logopaed.cz
vedoucí školní jídelny:
Iveta Pastorková
585 158 927
jidelna@logopaed.cz
sociální pracovnice:585 158 926

Pracoviště

SPCtel.: 585 158 926
MŠ logopedickátel.: 585 158 940
ZŠ a MŠ při FN Olomouctel.: 585 854 444
MŠ při dětském stacionářitel.: 585 411 730
Firemní MŠ Gorazdovotel.: 585 412 128
Bankovní spojení Komerční banka - č.ú.: 7138811 / 0100
č. datové schránky: vz4fdwq