Pravidla v MŠ

Pravidla pro rodiče

- přivádějte děti do 8:15, pozdější příchod už narušuje program

- předávejte dítě po příchodu do MŠ osobně učitelce

- přivádějte pouze zdravé děti

- hlaste výskyt infekčního onemocnění dítěte i členů rodiny

- hlaste předem známou nepřítomnost dítěte

- hlaste změny oprávněných osob, které mohou dítě z MŠ vyzvedávat

- plaťte včas veškeré poplatky související s pobytem dítěte v MŠ

- hlaste případné změny: zdravotní pojišťovny, adresy, tel. čísla, ...

- řešení případných problémů neodkládejte a snažte se je řešit s paní učitelkou nebo vedoucí učitelkou

- pravidelně sledujete nástěnky případně webové stránky, aby vám neunikla žádná akce

 

Pravidla pro děti

   Děti mají dostatek volnosti a osobní svobody. Musí ale také dodržovat potřebný řád a učit se dodržovat pravidla společného soužití. Pravidla tu nejsou proto, aby kradla osobní svobodu, ale aby vymezovala, kam až mohou ve svém chování zajít a naopak co už není přijatelné.

   Děti potřebují pravidla, aby se cítily bezpečně. Pokud dětem pravidla nevymezíme a nejsme důslední v jejich dodržování, děti jsou nejisté, zmatené a ztrácí pocit bezpečí, který je pro ně tak důležitý.

   Kouzelná slovíčka – umím říct PROSÍM, DĚKUJI, DOBRÝ DEN, NASHLEDANOU, PROMIŇ.

- všichni jsme kamarádi – chováme se k sobě hezky, neděláme si naschvály, neubližujeme si

- vzájemně si nasloucháme – posloucháme, co kamarád nebo dospělý říká a neskáčeme si do řeči

- vzájemně se umíme domluvit – spory neřešíme rukama, ale slovem

- neděláme zbytečný hluk – šetříme zdraví nejen sobě ale i ostatním dětem

- neničíme úmyslně kamarádovi ani hru, ani práci – vážíme si práce druhého

- pomáháme si

- bereme si jen to, co nám patří

- udržujeme pořádek a věci vracíme na své místo

- když je mi něco nepříjemné, řeknu to

- každý něco umí, všichni jsme důležití

- chráníme sebe i přírodu