Personál mateřské školy

         Pedagogické zajištění MŠ

   I. třída - LIŠKY

Mgr. Klára Wolfová – třídní učitelka

Bc. Soňa Krupičková – učitelka

Mgr. Diana Pavlasová - asistentka pedagoga

 

 

   II. třída - MYŠKY

Bc. Michaela Čechová, DiS. – vedoucí a třídní učitelka

Mgr. Romana Ziaka – učitelka

Veronika Kadaníková – chůva

      

         Provozní zajištění MŠ

Jana Psotová - školnice