ZMĚNA V TESTOVÁNÍ DĚTÍ PLATNÁ OD 3. 5. 2021

ZMĚNA V TESTOVÁNÍ DĚTÍ PLATNÁ OD 3. 5. 2021

Vážení rodiče, od 3. 5. 2021 platí, že děti budou testované pouze 1x týdně ( pondělí), pokud dítě dostoupí později např. (uterý- bude dítě otestované ten daný den dodatečně). MŠ bude v provozu pondělí 6: 15-16:30, úterý - čtvrtek 6:30-16:30, pátek 6:30-16:00.        

                                                                                                                                                           Děkujeme za pochopení