PROLOGOPAED

Příspěvek do spolku Prologopaed

Vážení rodiče, vybíráme příspěvek do spolku Prologopaed 1000 Kč do 15. října. V únoru 2022 Vám bude vystavené potvrzení pro uplatnění daně z této častky. Prologopaed můžete zaplatit i rozdělením částky na 500 Kč za 1. pololetí a 500 Kč za 2. pololetí, ale potom to již nelze uplatnit takto do daní. Dítě platí 1000 Kč na školní rok a sourozenec 500 Kč. Více informací u paní učielky v MŠ.  Platba hotově u paní učitelky v MŠ nebo na číslo účtu: 86-6714940237/0100 ( pokud budete platit přes účet, prosím o nahlášení ve třídě p. učitelce, aby si platbu zapsala).

                                                                                                                                                                                         DĚKUJI MŠG