MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PLATNÁ OD 1. 3. 2021

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PLATNÁ OD 1. 3. 2021

- Pro rodiče platí používání respirátoru FFP2 nebo KN95 v budově  a v šatně MŠ (bez použití respirátoru nebudete vpušťěni do šatny). Stále platí zákaz vstupu rodičům do prostor MŠ!

- Vedení školy doporučuje, aby děti nosily v MŠ chirurgickou ústenku/roušku ( ne látkovou). Chrání tím nejen sebe, ale i ostatní kamarády a personál MŠ.

- Omezení se týká i počtu přítomných osob v šatně a to takto: Myšky- dvě dospělé osoby

                                                                                                  Lišky- tři dospělé osoby

- Žádáme rodiče, aby v šatně pobývali jen po nezbytně nutnou dobu. Prosíme při vstupu do šatny použít dezinfekci na ruce.  

 PROSÍME VÁS O SPOLUPRÁCI A PŘEDEM DĚKUJEME