Projekt CKP

Centrum kolegiální podpory

Naše škola je zpojena do projektu CKP.