Zápis do I. třídy

1. 4. - 30. 4. 2021

Zápis do 1. ročníku Základní školy logopedické Olomouc bude probíhat od 1. dubna do 30. dubna 2021, z důvodu mimořádných opatření neprezenční formou.  Přijímáme děti pouze na základě doporučení poradenského zařízení (SPC, PPP) do naplnění kapacity školy.