ZŠ a MŠ Logopedická Olomouc

Logopaed - třída Svornosti 37/900, 77900 Olomouc

Základní škola logopedická poskytuje speciálně pedagogickou - logopedickou péči žákům ve věkové a schopnostní kategorii žáků 'běžné' základní školy. Výchovně vzdělávací aktivity organizují podle osnov běžných základních škol učitelé (speciální pedagogové). Zvláštností vyučování u nás je jeho průběžné využívání ve prospěch logopedického programu stimulace a rozvoje mluvení, čtení a psaní. Osa této činnosti je zvýrazněna v lekcích individuální logopedické péče. Vlastní logopedickou péči vede třídní učitel, u žáků ubytovaných na internátě ve spolupráci se skupinovým vychovatelem.

Vyučování v 1. až 9. postupném ročníku organizujeme od školního roku 2011/2012 podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro základní vzdělávání.
Od 7. ročníku nabízíme žákům výuku druhého cizího jazyka (Ruský jazyk) nebo předmět Technické činnosti.
Zájmové činnosti našich žáků podporujeme v kroužku modelářském, sportovním, tanečně-pohybovém, keramickém, výtvarném, turistickém, hudebně-dramatickém, přírodovědném, polytechnickém, kroužku jógy, ručních prací a kroužku angličtina - žádná dřina.
Pro žáky 7. a 8. ročníku pořádáme zimní pobyt na horách s lyžařským výcvikem, žáci 1. - 5. ročníku se účastní jarního léčebně-rekreačního pobytu. Všichni žáci pravidelně navštěvují výchovné koncerty a divadelní představení olomouckých i hostujících divadel a další kulturní a sportovní akce. Žáci pravidelně nacvičují a následně se prezentují na vánočních besídkách a veřejných vystoupeních ke Dni matek.