INFORMACE PRO ŠKOLY

Pro pedagogy

Máte ve své škole dítě, žáka nebo studenta se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu narušené komunikační schopnosti? Pracovníci SPC poskytují služby dětem, žákům a studentům s NKS, jejich rodičům a učitelům. SPC působí v regionu Olomouckého kraje, konzultace jsou možné dle dohody v SPC nebo přímo u Vás ve škole.

Před vyšetřením dítěte v SPC prosím vyplňte Školní dotazník (viz. materiály ke stažení). Pokud bude Vašemu žáku doporučeno vzdělávání podle IVP, zašlete mám ho prosím ke kontrole a v pololetí šk. roku vyplňte Dotazník k hodnocení IVP (viz. materiály ke stažení).

 

Služby pro školy:

  • informace o možnostech podpůrných opatření u dětí a žáků s NKS
  • vypracování odborných posudků u klientů s potřebou podpůrných opatření z důvodu NKS
  • pomoc při tvorbě IVP
  • návštěvy žáků přímo ve škole, konzultace s pedagogy
  • informace o pomůckách a odborné literatuře
  • logopedické depistáže v MŠ a 1. třídách ZŠ
  • supervize logopedických asistentů
  • vřazování dětí a žáků s NKS do tzv. logopedických tříd
  • doporučení k zařazení do „speciálních“ škol z důvodu narušené komunikační schopnosti