INFORMACE PRO RODIČE

Pro rodiče

Kdy navštívit s dítětem SPC ?

 • výrazně zaostává v mluvě  za svými vrstevníky
 • nedokáže se domluvit a  proto se vzteká, využívá náhradní způsoby komunikace (gestikulaci, mimiku)
 • nerozumí tomu co říkáte
 • po 4. roce věku je jeho mluva nesrozumitelná
 • zadrhává v řeči
 • nekomunikuje s cizími  lidmi, ve školce, u lékaře…….
 • vyšetření Vám bylo  doporučeno ve školce nebo ve škole, případně od lékaře
 • začalo mluvit později a ve škole má těžkosti při počátečním čtení a psaní
 • problémy s mluvením ovlivňují školní výsledky

 

Jak se objednat na vyšetření?

K vyšetření objednává výhradně zákonný zástupce nebo zletilý klient. K objednání není potřeba doporučení.

Objednat se můžete

 • telefonicky    585 158 926    (sociální pracovnice  pí Cveková)
 • e-mailem        socialni.spc@logopaed.cz, spc@logopaed.cz (v tomto případě prosíme vyplňte žádost o vyšetření – viz formuláře ke stažení)
 • osobně          v budově ZŠ a MŠ logopedické, tř. Svornosti 37 Olomouc

 

Na základě Vaší žádosti budete zařazeni do pořadníku. Čekací doba na vyšetření  je obvykle 2 –10 týdnů). Pokud žádáte o ambulantní logopedickou péči z důvodu nesprávné výslovnosti, počítejte s delší čekací lhůtou, (přednostně uspokojujeme potřeby  klientů s přiznaným podpůrným opatřením), případně navštivte pracoviště klinického logopeda. S dostatečným předstihem Vás bude kontaktovat odborný pracovník s termínem vyšetření.

 

Co  s sebou na první vyšetření ?

 • dostupné zprávy z logopedického, psychologického, nebo odborného lékařského vyšetření, pokud bylo absolvováno
 • zprávy z poradenského zařízení (PPP, SPC),pokud bylo dítě v péči
 • školní sešity, žákovskou knížku
 • vyjádření školy (pokud je vyšetření na její doporučení)
 • malou svačinku

                                                                                                                                                                                                   

První vyšetření

Před  prvním vyšetřením zákonný zástupce podepíše informovaný souhlas s vyšetřením a zpracováním osobních údajů.

Následuje rozhovor s odborným pracovníkem (logopedem nebo psychologem), kde se upřesňuje, proč rodič o vyšetření žádá a co si od vyšetření slibuje, sepisují se anamnestická data (okolnosti kolem porodu, první  vývoj, vývoj řeči, vznik obtíží, průběh zaškolení…) a aktuální situace (stav mluvy , výukové obtíže…), pro kterou se vyšetření uskutečňuje.

Dále probíhá vyšetření (vstupní vyšetření trvá většinou 40 – 90 minut, dle věku a charakteru obtíží klienta), po kterém je zákonný zástupce seznámen s předběžnými výsledky vyšetření, dalším postupem a navrhovanými podpůrnými opatřeními. Na závěr podepisuje souhlas s tím, že byl informován o výsledcích vyšetření a způsobu předání zprávy.