Pedagogický sbor

Paní učitelky:

Mgr. Jana Králová (vedoucí učitelka, speciální pedagog - logoped)
          - třída Motýlků

Mgr. Nikola Holomková (speciální pedagog)
          - třída Berušek

Mgr. Hana Valentíková (speciální pedagog)
          - třída Broučků

Mgr. Romana Skálová (speciální pedagog)
          - třída Mravenečků

 

Asistenti pedagoga:

Mgr. Veronika Kordíková (třída Berušek)

Mgr. Karolína Solařová (třída Broučků)

Julie Balcárková (třída Mravenečků)