Provoz MŠ do konce školního roku 2019/2020

V sekci Dokumenty ke stažení jsou k dispozici podrobné informace o provozu Mateřské školy při dětském stacionáři, Mošnerova 1, Olomouc do konce školního roku 2019/2020 a formulář Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.