Personál mateřské školy

         Pedagogické zajištění MŠ

   I. Třída

Bc. Soňa Krupičková – vedoucí učitelka

Mgr. Romana Skálová – učitelka

Mgr. Marie Klučková – asistentka pedagoga

 

   II. Třída

Mgr. Klára Wolfová – třídní učitelka

Michaela Čechová, DiS. – učitelka

Veronika Kadaníková – chůva

      

         Provozní zajištění MŠ

Jana Psotová - školnice