Denní řád v MŠ

Provoz zařízení: • celodenní • pondělí: 6:30 - 16:30 • úterý - pátek: 6:30 - 16:00

06:30 – 08:45   ranní scházení dětí, spontánní zájmové činnosti, skupinové činnosti dětí s učitelkou, pohybové aktivity, smyslové hry, grafomotorická cvičení, kolektivní logopedická péče, ranní kruh

08:45 – 09:00    hygiena, příprava na svačinu, svačina, hygiena    

09:00 – 09:30    didakticky cílené činnosti, prožitkové činnosti dětí s učitelkou dle plánu (ve skupinách, individuálně i frontálně)

09:30 – 11:30     příprava na pobyt venku, pobyt venku, spontánní aktivity (většinou na školní zahradě), mohou být nahrazeny procházkou do okolí MŠ

11:30 – 12:00      hygiena, oběd, hygiena chrupu

12:00 – 12:30     odchod dětí po obědě domů

12:30 – 14:15      odpolední odpočinek/klidová opatření (děti s nižší potřebou spánku - odpočinek a relaxace na lehátku, poté klidové hry ve vymezeném prostoru)

14:15 – 15:00     probouzení, pohybová aktivita (protažení na lehátku), vstávání, hygiena, oblékání, odpolední svačina, hygiena

15:00 – 16:00 (16:30, 17:00)     rozcházení dětí, spontánní hry dětí ve třídě nebo na zahradě (individuální, skupinové, řízené nebo spontánní), pohybové hry

 

Prosíme rodiče o respektování časového uspořádání dne při přivádění a vyzvedávání dětí.