Důležité oznámení k nástupu dětí do MŠ Gorazdovo

Aktuální informace:

Vážení  rodiče,

obdrželi jsme instrukci, podle níž děti, které nenastoupí v pondělí 25.5.2020, už do 30.6.2020 do mateřské školy přijít nemohou. 25.5. se vytvoří tzv. uzavřená skupina, která později nemůže být doplňována nově vstupujícími dětmi. Bylo by to narušení uzavřené skupiny. V případě nemoci dítěte je třeba školce neprodleně oznámit, o jaké onemocnění jde, abychom mohli učinit potřebná opatření a po vyléčení přinést potvrzení od lékaře, že dítě může do kolektivu.

                                                                                                                           Děkujeme za pochopení.